Kan jeg få slettet gjelden med gjeldssanering?

Gjeldssanering.net

Velkommen til gjeldssanering.net

 

Gjeldssanering kan være det eneste alternativet for gjeldsofre med et alvorlig gjeldsproblem. Når vi snakker om gjeldssanering for privatpersoner i dag er det i all hovedsak gjeldsordning etter gjeldsordningsloven som er den aktuelle løsningen. For bedrifter kan det være snakk om frivillig eller tvungen akkord.

 

Gjeldproblemer regnes i dag som et stort samfunnsproblem og fører til at svært mange føler de faller utenfor i dagens samfunn. Med gjeldsproblemer følger det betalingsanmerkinger, med betalingsanmerkinger kan du som oftest glemme å få boliglån, bil lån, kredittkort, mobilabonnement osv. Du må forøvrig regne med at svært mange varer og tjenester som er vanlig å få på faktura vil bli krevd forskuddsbetalt. Gjeldsofre er dermed avskåret fra mange muligheter som tas for gitt i dagens samfunn og blir sittende i leid bolig med dyr husleie.  For høy gjeld er med andre ord ikke bare et personlig problem for den det gjelder men et sammensatt samfunnsproblem. Det er med andre ord i hele samfunnets interesse å ha så få gjeldsofre som mulig da en høyest mulig kredittverdighet i befolkningen fører til et mer velsmurt samfunn hvor færrest mulig havner utenfor.

 

Gjeldssanering i form av en gjeldsordning løser ikke problemet over natten. Det følger gjerne med en gjeldsordningsperiode på normalt 5 år hvor du kun beholder en fast sats til livsopphold samt utgifter til bolig, resterende går til dekning av gammel gjeld. For mange er dette imidlertid en måte å få kontroll over en fullstendig kaotisk privatøkonomi og føles som en enorm lettelse.

 

Vi håper dette nettstedet kan gi deg litt hjelp videre på veien mot en løsning på dine gjeldsproblemer. Husk at du alltid har krav på å få gratis hjelp av den kommunale gjeldsrådgiveren i din kommune dersom du ikke evner å løse problemene på egenhånd.

 

Gjeldsproblemer begynner ofte med betalingsanmerkninger

 

For de fleste som vurderer å skaffe seg en gjeldssanering er det ikke alltid gjeldens totale størrelse som er hovedproblemet. Problemet er ofte at de har pådratt seg betalingsanmerkninger underveis og dermed mistet mange av sine muligheter til å få refinansiert sin gjeld, for eksempel ved å bake inn gjeld i boliglånet. Det å få innvilget lån uten at det gjennomføres kredittsjekk er nærmest umulig i de vanlige og lovlige finansinstitusjonene vi har i Norge i dag. Når man dermed har pådratt seg betalingsanmerkninger og sitter med mange smålån med skyhøye rentesatser har man viklet seg inn i en ond sirkel som er svært vanskelig å komme seg ut av uten at temaene gjeldssanering og gjeldsordning kommer på banen.

 

Spørsmålene som fort melder seg når man vurderer å få slettet hele eller deler av gjelden enten ved en frivillig gjeldssanering eller en offentlig gjeldsordning via namsmannen er hvordan begynner man. Det første du må vurdere er om problemet faktisk er stort nok til at slike drastiske tiltak er det rette for deg. Her kommer en rekke vurderinger av gjeldens størrelse, rentesatser, bo- situasjon, inntekt, utdannelse og hva du eier og hva som foreligger av panteheftelser i disse. En eventuell partners situasjon er også noe som må vurderes og ikke minst din fremtidige arbeidsevne og inntektsevne. De fleste som konkluderer med at en offentlig gjeldsordning er det beste bør oppsøke den kommunale gjeldsrådgiveren i kommunen da denne fort setter i gang prosessene mot gjeldsordning. Dersom du vil ha en gjeldsrådgiver som ser litt mer på andre alternativer kan en privat gjeldsrådgiver være et bedre alternativ, bare alltid husk å sjekke referanser på gjeldsrådgiveren. En advokat er alltid et dyrt men trygg og godt alternativ til en tradisjonell gjeldsrådgiver.