Kan jeg få slettet gjelden med gjeldssanering?

Gjeldssanering.net

Betalingsanmerkninger

 

En av hovedårsakene til at mange føler seg tvunget til å se på muligheten til å få gjeldssanering er at muligheten til å få refinansiert gjelden i stor grad er avskåret på grunn av en eller flere betalingsanmerkninger.

 

Med betalingsanmerkninger mener man negative registereringer etter gjeldende lovverk som er registrert hos kredittopplysningsbyråene. Kredittopplysningsbyråene henter disse opplysningene via inkassobyrå, utleggsregisteret i Løsøreregisteret, eiendomsregisteret samt andre offentlige registre som inneholder opplysninger om pantestillelser, konkurs og gjeldsordning.

 

Betalingsanmerkninger registrerer hos kredittopplysningsbyråene som følger strenge konsesjonsvilkår gitt av Datatilsynet. Det er 15 foretak som har slik konsesjon, men i praksis er det 4 foretak du trenger å konsentrere deg om så lenge det gjelder kredittopplysninger (betalingsanmerkninger) registrert på privatpersoner. Dette er Bisnode (tidligere Soliditet/ Dun & Bradstreet) , Creditsafe, Evry og Experian (tidligere Creditinform). 

 

Du har innsynsrett i forhold til hva som er registrert på deg. Dette skaffer du enkelt ved å kontakte de 4 nevnte byråene og be om en oversikt.  De vil da i løpet av få dager sende dette skriftlig til deg på din folkeregister adresse. De opplyser ikke noe på telefon av hensyn til personvernet da saksbehandleren du prater med ikke har noen garanti for at du er den du faktisk utgir deg for å være. Av samme årsak sendes oversikt kun til din folkeregister adresse, slik at sjansen for at uvedkommende får tak i opplysningene er minst mulig.

 

Alternativt kan du velge den raske og enkle løsningen og logge deg inn hos de repektive kredittopplysningsbyråene via deres hjemmeside. Da kan du enkelt opprette og fjerne kredittsperre samt sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg. Du kan logge inn på følgende lenker hos de respektive kredittopplysningsbyråene for å sjekke dine betalingsanmerkninger og opprette eller fjerne kredittsperre:

Konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet sier at det er mulig å registrere en betalingsanmerkning basert på en inkasso sak mot en privatperson, tidligst 30 dager etter det er igangsatt rettslige skritt i en sak (typisk forliksklage eller utleggsforretning). Anmerkingen kan stå registrert i inntil 4 år, men dersom saken betales skal den slettes omgående selv om noe saksbehandlingstid må påregnes. Det er derfor fornuftig å forsikre seg om at betalingsanmerkningene faktisk er slettet før du tar turen i banken for å refinansiere den øvrige gjelden dersom du har lykkes med å innfri alle inkassokravene du har vært registrert med betalingsanmerkning på.

 

Som sagt er det vanskelig å få refinansiering når du har betalingsanmerkning og du blir dermed mer eller mindre tvunget til å søke gjeldssanering mot din vilje og betalingsevne. Mange tenker dermed som så at dersom de kontakter inkassoselskapene som har registrert betalingsanmerkningene, så bør det være mulighet til å overbevise disse om å slette betalingsanmerkinger slik at det kan oppnås refinansiering og dermed innfrielse av inkassogjelden.

 

Dessverre er det ikke så lett. Inkassobransjen vet at i mange tilfeller vil det uansett ikke føre til refinansiering og/eller innfrielse av gjelden, forøvrig vil bransjen med en slik praksis undergrave hele ordningen med betalingsanmerkninger og dermed ødelegge ett av sine viktigste pressmidler for å oppnå betaling.

 

Hvordan slette betalingsanmerkninger?

 

Når du foretar en kredittsjekk av deg selv ved å gjennomføre ovenstående prosess, kan du oppleve at det er registrert betalingsanmerkinger på saker som er oppgjort, anmerkningen skille vært slettet på grunn av at fristen på 4 år er utløpt eller at betalingsanmerkningen er feilregistrert av andre årsaker.

 

Dersom det er inkassobyrået som har gjort feilen så er de i solidaransvar med kredittopplysningsbyrået ansvarlige for feilregistrerringen. Du kan da selv velge om du vil klage på feilen til inkassobyrået eller til kredittopplysningsforetaket, eventuelt til begge. Disse er da pliktige til å undersøke saken og korrigere eventuelle feil. Hvis ikke kan det oppstå et ertatingsansvar dersom feilregistreringen får negative økonomiske konsekvenser for deg.

 

Dersom betalingsanermkningen skyldes en registrering i utleggsfregisteret så må du selv ta initiativ til å få slettet denne anmerkningen. Kredittoppylsningsbyrået er pliktig til å jevnlig "vaske" sine data opp mot ulteggsregisteret og betalingsanmerkningen vil fort slettes fra kredittvurderingen din når den er borte fra utleggsregisteret.

 

For å få slettet en anmerkning i utleggsreisteret må du sende en begjæring til namsmannen om å få dette korrigert. Fremgangsmåten for å slette en slik anmerkning er beskrevet i denne artikkelen hos inkassoguiden.no.

 

Copyrighted content. All Rights Reserved.