Kan jeg få slettet gjelden med gjeldssanering?

Gjeldssanering.net

Betalingsanmerkninger

 

En av hovedårsakene til at mange føler seg tvunget til å se på muligheten til å få gjeldssanering er at muligheten til å få refinansiert gjelden i stor grad er avskåret på grunn av en eller flere betalingsanmerkinger.

 

Betalingsanmerkinger registrerer hos kredittopplysningsbyråene som følger strenge konsesjonsvilkår gitt av Datatilsynet. Det er 8 foretak som har slik konsesjon men i praksis er det stort sett 3 foretak du trenger å konsentrere deg om. Dette er Soliditet AS ( tidligere Dun & Bradstreet) , Lindorff Decision og Experian (tidligere Creditinform).  Du har innsynsrett i forhold til hva som er registrert på deg. Dette skaffer du enkelt ved å ringe de 3 nevnte byråene og be om en oversikt.  De vil da i løpet av få dager sende dette skriftlig til deg på din folkeregister adresse. De opplyser ikke noe på telefon av hensyn til personvernet da saksbehandleren du prater med ikke har noen garanti for at du er den du faktisk utgir deg for å være. Av samme årsak sendes oversikt kun til din folkeregister adresse slik at sjansen for at uvedkommende får tak i opplysningene er minst mulig.

 

Konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet sier at det er mulig å registrere en betalingsanmerking basert på en inkasso sak tidligst 30 dager etter det er igangsatt rettslige skritt i en sak (typisk forliksklage eller utleggsforretning). Anmerkingen kan stå registrert i inntil 4 år men dersom saken betales skal den slettes omgående selv om noe saksbehandlingstid må påregnes. Det er derfor fornuftig å forsikre seg om at betalingsanmerkningene faktisk er slettet før du tar turen i banken for å refinansiere den øvrige gjelden dersom du har lykkes med å innfri alle inkassokravene du har vært registrert med betalingsanmerkning på.

 

Som sagt er det vanskelig å få refinansiering når du har betalingsanmerkning og du blir dermed mer eller mindre tvunget til å søke gjeldssanering mot din vilje og betalingsevne. Mange tenker dermed som så at dersom de kontakter inkassoselskapene som har registrert betalingsanmerkningene, så bør det være mulighet til å overbevise disse om å slette betalingsanmerkinger slik at det kan oppnås refinansiering og dermed innfrielse av inkassogjelden. Dessverre er det ikke så lett. Inkassobransjen vet at i mange tilfeller vil det uansett ikke føre til refinansiering og/eller innfrielse av gjelden, forøvrig vil bransjen med en slik praksis undergrave hele ordningen med betalingsanmerkninger og dermed ødelegge ett av sine viktigste pressmidler for å oppnå betaling.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.