Kan jeg få slettet gjelden med gjeldssanering?

Gjeldssanering.net

Husk å forhandle ned gjelden før en refinansiering.

 

Dersom du er kommet til det stadiet at du har omfattende forbruksgjeld med en rekke små og store kreditorer, og har begynt å vurdere mulighetene for å få til en gjeldssanering, så bør du først se på mulighetene for å få til en refinansiering. I så fall du slipper det negative som følger med en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

 

Det finnes i dag mange muligheter for å få til refinansiering uavhengig om du kan stille sikkerhet eller ikke. Det er alltid en fordel dersom du kan stille sikkerhet for et refinansieringslån med pant i egen eller andres bolig, men for mange med gjeldsproblemer er dette ikke et alternativ. Da er et større og billigere forbrukslån, hvor du baker inn all smågjeld, et godt alternativ til dagens situasjon. Refinansier dyre smålån og kredittkort ved å følge lenken, eller benytte andre sammenligningssider for formålet.

 

Selv om du ikke velger en refinansieringsløsning, så betyr dette ikke at du nødvendigvis må ta med deg all gammel gjeld inn i et nytt lån. Med det mener vi ikke at du bare skal refinansiere noe av gjelden, men at du skal gjøre et ordentlig forsøk på å forhandle ned gjelden hos dine eksisterende kreditorer, mot at de får full innfrielse av det fremforhandlede beløp ved en refinansiering.

 

Muligheten til å tilby en mulig engangsinnfrielse for å innfri en stor del av gjelden er nemlig den beste måten å forhandle med kreditorer om en reduksjon av gjelden på. Det betyr ikke at dette nødvendigvis er lett å forhandle seg frem til, men ved å lese våre råd kan det kanskje bli litt lettere.

 

Slik forhandler du med kreditorene om reduksjon av gjelden.

 

Det absolutt viktigste rådet vi kan gi deg i forbindelse med egne gjeldsforhandlinger med kreditorene, er at du må få frem at dette er den eneste muligheten du ser til å få innfridd dine forpliktelser. La kreditorene forstå at du kjenner til muligheten for å søke gjeldsordning, samt at du vurderer dette som et alternativ. Kreditorene vet at i så fall få de lite eller ingenting dekket dersom det blir utfallet.

 

Poengter at du ikke har utsikter til å motta arv eller gaver fra mer velstående familiemedlemmer, dersom det er tilfelle. Dersom helsen skranter litt gjør du et poeng ut av at du risikerer å bli ufør i nærmeste fremtid, noe som kreditorene i så fall vet at er noe som vil forverre dine dekningsmuligheter enda mer.

 

Du må med andre ord gjøre det du kan for å prate ned din egen situasjon og fremtidige dekningsmuligheter. Alt for å overbevise kreditorene om at det å redusere gjelden mot et engangsoppgjør er den beste løsningen for dem.

 

Selv om mange kreditorer er store aktører som har tid til å vente noen år på innfrielse, så trenger tross alt alle penger inn i kassen og ikke bare eie risikofulle verdier «på papiret». Det gamle ordtaket «det er bedre med en fugl i hånden enn ti på taket» gjelder også for kreditorene.

 

Selv om dette gjelder både store tunge aktører så vel som mindre aktører, så er likviditet ekstra viktige for små aktører og småbedrifter. Her kan du ofte forhandle frem svært gode løsninger under forutsetning av et raskt oppgjør av det avtalte engangsoppgjøret.

 

Husk at ved slike frivillige forhandlinger så trenger du ikke å behandle alle kreditorer likt. Du står fritt til å gi en vanskelig kreditor full dekning, dersom denne nekter å ettergi noe selv om alle andre kreditorer ettergir en betydelig del av kravet. Vær imidlertid oppmerksom på kreditorer som tar forutsetning om at alle kreditorene ettergir like mye. Da kan du få problemer senere dersom det oppdages, noe som imidlertid ikke alltid er like lett for kreditorene å oppdage.

 

Husk at mindre reduksjoner også har betydning.

 

Selv om du ikke klarer å forhandle ned gjelden med store beløp, så vil de aller fleste kreditorene gå med på å runde ned kravet til nærmeste tusenlapp eller titusen kroner. Mange kan ettergi hele eller deler av rentene, mens andre kan ettergi inkassosalær.

 

Selv om du ikke klarer å forhandle ned de enkelte gjeldspostene mye, så kan slike småreduksjoner samlet bli betydelige for din del. Det å ta en runde med kreditorene før du innfrir gjelden vil dermed nesten uten unntak alltid være veldig lønnsomt, selv om du ikke klarer å fremforhandle de store reduksjonene.

Copyrighted content. All Rights Reserved.