Kan jeg få slettet gjelden med gjeldssanering?

Gjeldssanering.net

Det finnes mulighet for å slette gjeld!

 

Gjeldssanering

 

Det finnes flere alternativer for å få hel eller delvis gjeldssanering. Dette kan være i form av en frivillig avtale mellom deg og kreditorene eller som en offentlig gjeldssanering (gjeldsordning) via namsmannen.

 

Gjeldsordnningsloven kom på begynnelsen av 90 tallet som en konsekvens av den dype gjeldskrisen mange satt i etter krakket på slutten av 80 tallet. Mange ble tvunget til å selge boliger som var mer enn halvert i verdi siden de kjøpte den. Dette førte til at mange mer eller mindre uforskyldt ble gjeldsofre uten mulighet til å gjøre opp for seg. En gjeldssanering ble stående igjen som eneste mulighet for løsning. Det viste seg at få kreditorer var villig til å slette hele gjelden selv om skyldner fullstendig manglet mulighet for å gjøre opp for seg. Det var dermed duket for gjeldsordningsloven som åpnet opp for at dem "som er varig ute av stand til å betjene gjelden sin" kan søke om gjeldssanering i form av en gjeldsordning via namsmannen etter visse kriterier.

 

Dersom du ønsker å få en offentlig gjeldssanering (gjeldordning) via namsmannen må du kunne dokumentere at du i forkant har forsøkt å komme til en ordning med kreditorene. Dette kan du gjøre selv eller med hjelp av en privat eller offentlig gjeldsrådgiver. Gjeldsordningsloven setter også en del krav til type gjeld, det svekker det din mulighet til å få åpnet gjeldforhandlinger dersom store deler av gjelden er straffegjeld, av nyere dato og/eller stor del av gjelden er skatt/ avgiftsgjeld.

 

Når du skal søke om gjeldssanering (gjeldsordning) må du sende inn en søknad til namsmannen. Namsmannen kan veilede deg i denne prosessen. Søknadsprosessen er lovregulert og kan deles i to faser. I første fase skal tingretten avgjøre om det i det hele tatt er grunnlag for å få åpnet offentlige gjeldsforhandlinger. Dersom retten finner grunnlag for dette blir du ”fredet” i en periode på 4 måneder hvor gjeldsforhandlingene skal foregå. Du skal nå fremme du frem et forslag til gjeldsordning til dine kreditorer i samråd med namsmannen. Forslaget bør oppfylle gjeldsordningslovens krav for å unngå at forslaget avvises. Dersom alle kreditorene godtar dette forslaget så stadfestet en frivilling offentlig gjeldsordning som alle kreditorer er bundet av. Dersom noen av kreditorene motsetter seg forslaget kan du vurdere forslaget på nytt og gjøre eventuelle forandringer og begjære tvungen gjeldsordning (du får hjelp av namsmannen). Beslutningen ligger nå hos Namsretten som da kan stadfeste en tvungen gjeldsordning dersom den finner at kravene til det er oppfylt.

 

Du må vøre forberedt på å kvitte deg med formuesgoder som bil, bolig, bår og hytte i forbindelse med en gjeldssanering (gjeldsordning). Du kan i visse tilfeller bli sittende med bolig og bil med lav verdi under visse forutsetninger. Dersom boligen du eier er av nøktern standard og vil være billigere å bli boende i under gjeldsordningsperioden sett i forhold til leie er det god mulighet for at du kan beholde boligen. Bil med lav verdi kan ofte beholdes dersom du er avhengig av den i forbindelse med jobb.

 

Du bør imidlertid først se på mulighetene for å komme til en utenrettslig privat avtale med dine kreditorer. Det er i slike tilfeller stor avtalefrihet i forhold til hvordan en avtale med kreditorene kan se og tilpasse den enkelte person. For å komme til en privat avtale er det alltid et godt utgangspunkt å ha en viss sum med penger å forhandle med. Det er et ordtak som heter "en fugl i hånden er bedre enn ti på taket". Dette vet også kreditorene. De vet aldri når muligheten til å få innbetaling på kravet kommer igjen eller om det noen gang kommer.

 

Ved utenrettslige forhandlinger med kreditorene kan det være fornuftig å få hjelp av en gjeldsrådgiver eller advokat. Alle kommuner i Norge er pliktig til å tilby gratis gjeldsrådgiver til sine innbyggere. I mange tilfeller viser det seg dessverre at disse er veldig ensporet sett i forhold til å styre gjeldsofrene inn mot offentlig gjeldsordning via namsmannen. En privat gjeldsrådgiver eller i beste fall en advokat vil jobbe mer i forhold til hva slags løsning du kan tenke deg og forhandle på en annen måte med kreditorene. Du må imidlertid være skeptisk til hvem du velger som din rådgiver. det er noen "råtne egg i kurven" siden det ikke finnes noen formelle krav for å kunne kalle seg gjeldsrådgiver. Sjekk alltid referanser nøye!

Copyrighted content. All Rights Reserved.